Home » Archive by category 'Notícies'

Conferència inaugural del Màster en Estudis Avançats, amb Dolors Font Rotchés

Conferència inaugural del curs 2017-2018

Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB)

Cartell en PDF

 
Dolors Font Rotchés (Universitat de Barcelona)
“La música de la parla: les melodies del català”

Dilluns 6 de novembre de 2017, a les 18.30h
Sala d’actes (B7/1056)
Facultat de Filosofia i Lletres
UAB

Dolors Font Rotchés

És doctora per la UB i professora Titular d’Universitat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència a la Facultat de Formació del Professorat en els Títols de Grau de Mestre en Educació Infantil i Primària i en Màsters Oficials.

És membre del Grup de Recerca Entonació i Parla i del Laboratori de Fonètica Aplicada de la UB (Campus Mundet).  S’ha especialitzat en l’estudi de la llengua oral des d’un punt de vista fònic: entonació, ritme, pronúncia i locució, tant en parla espontània com en d’altres models més formals, com el dels locutors de TV o el de la publicitat, en general. A més de la descripció d’aquests aspectes, també en desenvolupa aplicacions didàctiques en l’àmbit educatiu: aprenentatge del català com a primera llengua, i del català i de l’espanyol com a llengua estrangera.

És membre també del Grup d’Innovació Docent en Llengua Catalana del Departament de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, creat el 1991 i reconegut per la UB. S’ha especialitzat en la implementació de noves metodologies en l’ensenyament de la llengua catalana oral i escrita i de l’ús del portafolis. També ha treballat en la creació de materials multimèdia, com el CdROM CLICAT, i en la de continguts i activitats per a un entorn virtual (WebCt, Moddle).

Cloenda del curs 2016-2017

CLOENDA DEL CURS 2016-2017

Dijous 1 de juny de 2017, a les 19h
Sala de Professors de l’Edifici Josep Carner, 5è pis
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona (entrada per Aribau / Gran Via)

MÀSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARI ESTUDIS AVANÇATS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (UAB-UB)
PROGRAMA DE DOCTORAT ESTUDIS AVANÇATS EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES (UB)
PROGRAMA DE DOCTORAT ESTUDIS LINGÜÍSTICS, LITERARIS I CULTURALS (LÍNIA ESTUDIS AVANÇATS EN LINGÜÍSTICA I LITERATURA
CATALANES) (UB)

Conferència de Simona Škrabec,
escriptora i traductora
Sobre el desig d’ordre: narrar la perifèria dins el món global

Presenta: Josep Maria Domingo (UB)


En progrés d’excel.lència: acreditació de l’AQU al màster

aquDesprés del procés de verificació dels màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB que ha tingut lloc durant el curs 2015-16, el Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes ha rebut la verificació amb la menció de “en progrés d’excel·lència”.

En l’informe provisional (encara és obert el període d’al·legacions, el Comitè d’Avaluació Externa destaca valora el nostre màster de manera positiva en

  • la qualitat del programa formatiu,
  • la pertinença de la informació pública,
  • l’eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat i
  • l’eficàcia del sistema de suport a l’aprenentatge

A més, valora amb una menció d’excel·lència

  • l’adequació del professorat al programa formatiu i
  • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

El coordinador, en Xavier Villalba, vol agrair la gran feina dels professors del màster i especialment la de l’excoordinadora, l’Eulàlia Bonet, la del coordinador de la UB, en Lluís Cifuentes, i la del coordinador de literatura de la UAB, l’Enric Cassany. També vol fer esment del suport rebut durant el procés de verificació pels professors, els estudiants, els exestudiants i les institucions que acullen les pràctiques externes. Sense la col·laboració de tothom, això no hauria estat possible.

Acte de cloenda del curs 2015-2016

Acte de cloenda

Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB)

Programa de Doctorat Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (UB).

Programa de l’acte en PDF

jordimarrugat_g

Conferència de:

Jordi Marrugat
L’estudi de la literatura catalana actual
Presenta:
— Josep Murgades, catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB

 

Dijous 9 de juny de 2016, a les 18.30h
Sala de Professors de l’Edifici Josep Carner, 5è pis
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
(entrada per Aribau / Gran Via)

Tot seguit se servirà un refrigeri a la terrassa de l’Edifici Josep Carner

Lola Badia: Premi Nacional de Cultura 2016

badia_lola

Lola Badia (Barcelona, 1951)

Per l’excel·lència en la seva constant dedicació a la recerca i la investigació en la cultura literària medieval catalana. Ha publicat preferentment estudis i edicions sobre la lírica i la narrativa medieval posttrobadoresca dels escriptors catalans del Tres-cents i el Quatre-cents, incloent-hi Bernat Metge, Jordi de Sant Jordi i Ausiàs Marc, amb una atenció especial per la figura de Ramon Llull, de qui és una de les veus més reconegudes. Catedràtica de Literatura Medieval de la Universitat de Barcelona, ha estat impulsora i coordinadora dels tres primers volums de la Història de la literatura catalana, dirigida per Àlex Broch, una iniciativa que té com a propòsit convertir-se en la successora d’obres de referència de Jordi Rubió i Balaguer, de Martí de Riquer i Antoni Comas, i de Joaquim Molas.

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1973, va obtenir-hi un doctorat en Filologia Romànica el 1977 sota la direcció de Martí de Riquer. El 1983 va guanyar una càtedra de Literatura Catalana. Ha exercit la docència de les lletres catalanes a la UAB, Universitat de Girona (UdG) i de Barcelona (UB) i ha produït obres de divulgació. Coordina un Seminari d’investigadors al Departament de Filologia Catalana de la UB, en col·laboració amb Josep Solervicens. És responsable d’un Grup de Recerca Consolidat de literatura i cultura catalanes medievals, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i ha obtingut diversos Projectes de Recerca del Ministeri d’Universitats i Competitivitat espanyol. Ha dirigit una vintena llarga de tesis doctorals. És membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1996). Coordina, juntament amb Albert Soler, la Base de Dades Ramon Llull de la UB. Ha dirigit els tres volums de tema medieval de la Història de la Literatura Catalana d’Enciclopèdia Catalana-Editorial Barcino-Ajuntament de Barcelona (2013-2015).