EL MÀSTER PROPORCIONA UNA FORMACIÓ ESPECÍFICA I AVANÇADA, MÉS ENFOCADA A LA RECERCA O MÉS A LA PROFESSIONALITZACIÓ


AL MÀSTER HI PARTICIPEN DUES UNIVERSITATS:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
(coordinadora)

UNIVERSITAT DE BARCELONA


EL MÀSTER TÉ DUES ESPECIALITATS:

Especialitat A
LINGÜÍSTICA CATALANA

Especialitat B
LITERATURA CATALANA
EL MÀSTER VA ADREÇAT A LES PERSONES QUE VOLEN FER EL DOCTORAT, ALS ESTUDIANTS QUE BUSQUEN UNA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA D'ACCÉS AL MERCAT LABORAL I ALS PROFESSIONALS QUE VOLEN AMPLIAR ELS SEUS CONEIXEMENTS SOBRE AQUEST CAMP

Cloenda del curs 2016-2017